КЗК санкционира „Музикаутор” по искане на БНР, но организацията ще оспорва

Защитата на авторските права в България продължава да бъде „ябълката на раздора” между институции, автори, потребители... Снимка: © artnovini.com
Защитата на авторските права в България продължава да бъде „ябълката на раздора” между институции, автори, потребители… Снимка: © artnovini.com

От Сдружението са готови да се противопоставят на всякакви опити творците да бъдат неглижирани или подценени.

СОФИЯ. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на организацията „Музикаутор” санкция от 56 678 лв. за злоупотреба с господстващо положение. Нарушението се изразява в поведението на Сдружението в отношенията му с Българско национално радио (БНР) и следващата от това невъзможност за общественото радио да използва в програмите си репертоара на „Музикаутор”, съобщиха от „Драган Цанков” 4.

КЗК е установила нарушение по чл. 21, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на права за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на „Музикаутор” по безжичен път, предаването или препредаването на произведенията по електронна съобщителна мрежа за доставчици на радиоуслуги на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с Българското национално радио, с което се препятства осъществяваната от радиото дейност.

Комисията е установила, че от преговорите, водени между БНР и „Музикаутор”, и от цялостното поведение на „Музикаутор” в тази връзка, може да се направи извод, че прекратяването на действащия договор между страните представлява начин за постигане на исканите от Сдружението условия за определяне размера на дължимите му възнаграждения за лицензирането на съответните права. Чрез прекратяването на договора с БНР „Музикаутор” лишава националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара, на който последното осъществява дейност, допълват от медията.

В отговор на решението на КЗК, в обръщение до медиите, от „Музикаутор” заявиха, че организацията на злоупотребява с господстващо положение. Действията на дружеството целят единствено защитата на правото на творците в България да получават справедливи възнаграждения за произведенията си.

Тази година българските автори ще получат 65% повече за използваното тяхно творчество от БНР, благодарение на новия договор за поетапно увеличаване на авторските възнаграждения и въпреки сериозното му забавяне от шест месеца, припомнят от „Музикаутор”. Реалистичните прогнози сочат, че парите, които ще бъдат разпределени към българските автори следващата година, ще бъдат два пъти повече.

Предвид това, че „Музикаутор” изпълнява своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство, ние сме длъжни да третираме равнопоставено ползвателите от един и същи сектор. Ето защо организацията ще предприеме всички предвидени в закона действия, за да оспори определеното като „не особено тежко” нарушение, да докаже правотата си и да защити интересите на творците.

Ние вярваме в правосъдната система в България. Преди една година Софийски градски съд прекрати делото, което БНР заведе срещу „Музикаутор”, определяйки иска на радиото като недопустим. Магистратите присъдиха разноските да бъдат платени от националното радио, а решението им не подлежи на обжалване, припомнят от организацията.

Творците трябва да получават достойни възнаграждения, за да създават нови произведения. Убедени сме, че всички институции и медии у нас следва да насърчават културата и музиката или поне да не пречат на тяхното развитие. В името на тази кауза сме готови да се противопоставим на всякакви опити творците да бъдат неглижирани или подценени, заявяват от „Музикаутор”.